Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ – ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ-ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ – ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ-ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ – ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ-ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Αριθμός Εντολής 18Α/20-04-2021
ΑΔΑ ΩΓ1ΛΟΡ1Π-Φ75
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear