Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ Τ/Α ΚΕΝΤΡΟΥ, 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, 4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ, ΕΚΑΒ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ Τ/Α ΚΕΝΤΡΟΥ, 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, 4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ, ΕΚΑΒ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ Τ/Α ΚΕΝΤΡΟΥ,
3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ,
4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ, ΕΚΑΒ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αριθμός Εντολής 15101/24-09-2020
ΑΔΑ 94ΣΤΟΡ1Π-ΟΙΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear