Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ 3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ 3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
2) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ
3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθμός Εντολής 21Α/28-04-2021
ΑΔΑ ΨΦΛΙΟΡ1Π-Ο0Τ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear