Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 9934 (WV1ZZZ7HZ9H030914) 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΗ 1045 (WV1ZZZ7HZ9H029388) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 9934 (WV1ZZZ7HZ9H030914) 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΗ 1045 (WV1ZZZ7HZ9H029388)

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 9934 (WV1ZZZ7HZ9H030914)
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΗ 1045 (WV1ZZZ7HZ9H029388)

Αριθμός Εντολής 5A/18-02-2021
ΑΔΑ ΨΗΓΛΟΡ1Π-ΧΜΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear