Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΗΗ 8834 ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ( αρ.πλ : WFOSXXTTFSDP36720) 2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ CITROEN JUMPER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΗΗ 8834 ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ( αρ.πλ : WFOSXXTTFSDP36720) 2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ CITROEN JUMPER

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΗΗ 8834 ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ( αρ.πλ : WFOSXXTTFSDP36720)
2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ CITROEN JUMPER
Αριθμός Εντολής 11Γ/25-04-2023
ΑΔΑ 9ΨΡΞΟΡ1Π-57Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-05-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear