Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 18322/23-12-2020
ΑΔΑ ΩΩ4ΟΟΡ1Π-Β08
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear