Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LITHIUM ΓΙΑ ZOLL AED PLUS 2)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL & LSU – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LITHIUM ΓΙΑ ZOLL AED PLUS 2)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL & LSU

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LITHIUM ΓΙΑ ZOLL AED PLUS
2)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL & LSU
Αριθμός Εντολής 35Α/30-08-2021
ΑΔΑ ΩΗΔ3ΟΡ1Π-ΦΝΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear