Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ –ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 2) ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΥΡΓΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ –ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 2) ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΥΡΓΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1)ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ –ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
2) ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΥΡΓΟΥ
Αριθμός Εντολής 17Α/12-04-2021
ΑΔΑ ΨΦ05ΟΡ1Π-Υ9Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear