Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ – ΜΕΛΑΝΙΑ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ – ΜΕΛΑΝΙΑ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ - ΜΕΛΑΝΙΑ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 27Γ/03-08-2023
ΑΔΑ ΨΘΠΘΟΡ1Π-ΜΒ0, 6Ξ7ΡΟΡ1Π-Π0Π
ΑΔΑΜ 23PROC013210894
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear