Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΜΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΜΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΜΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Αριθμός Εντολής 12Γ/25-04-2023
ΑΔΑ ΨΥΣΡΟΡ1Π-ΖΔΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-05-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear