Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ I-GEL 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10X10 KAI 20X20 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATCH ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΗΚΓ 4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ LMA SUPREME – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ I-GEL 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10X10 KAI 20X20 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATCH ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΗΚΓ 4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ LMA SUPREME

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ I-GEL 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10X10 KAI 20X20
3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PATCH ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΗΚΓ
4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ LMA SUPREME

Αριθμός Εντολής 30Β/05-10-2022
ΑΔΑ ΨΗΠ5ΟΡ1Π-Φ0Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-10-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear