Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΦΙΑΛΗ ΕΚΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟY BOSCAROL & LSU 2) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΑΥΤ. ΕΞ. ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ) ΓΙΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΛΥΚΩΝ ΑΥΤ688 & ΑΥΧ626 (ΥΑΜΑΗΑ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΦΙΑΛΗ ΕΚΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟY BOSCAROL & LSU 2) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΑΥΤ. ΕΞ. ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ) ΓΙΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΛΥΚΩΝ ΑΥΤ688 & ΑΥΧ626 (ΥΑΜΑΗΑ)

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΦΙΑΛΗ ΕΚΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟY BOSCAROL & LSU
2) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΑΥΤ. ΕΞ. ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ) ΓΙΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΛΥΚΩΝ ΑΥΤ688 & ΑΥΧ626 (ΥΑΜΑΗΑ)
Αριθμός Εντολής 34Α/30-08-2021
ΑΔΑ 6ΛΗΚΟΡ1Π-ΑΛ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear