Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΦΙΑΛΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ – ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ.
(10 LΙT) 2m3/200bar
Αριθμός Εντολής 37Α/05-10-2021
ΑΔΑ ΩΤΧ8ΟΡ1Π-ΔΩΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear