Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1. IMAGE UNIT ΓΙΑ SAMSUNG EXPRESS M 2675 2. ΒΙΒΛΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1. IMAGE UNIT ΓΙΑ SAMSUNG EXPRESS M 2675 2. ΒΙΒΛΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή
1. IMAGE UNIT ΓΙΑ SAMSUNG EXPRESS M 2675
2. ΒΙΒΛΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης 11646/2020
ΑΔΑ ΩΜΔΨΟΡ1Π-Α56
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-08-2020 - Ωρα 12 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear