Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 2)ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 2)ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΓΩΝ ΑΣΘΕ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

2)ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Α ) ΓΝΗΣΙΑ
Β) ΟΕΜ-ΟΕS
Γ) ΕΦΑΜΙΛΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθμός Εντολής 17Β/28-06-2022
ΑΔΑ ΩΣΓΧΟΡ1Π-ΖΣΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear