Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2)ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΓΩΝ ΑΣΘΕ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 3)ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ – ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 4) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α/C ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 3ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2)ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΓΩΝ ΑΣΘΕ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 3)ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ – ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 4) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α/C ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 3ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
2)ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΓΩΝ ΑΣΘΕ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
3)ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
4) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α/C ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 3ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Αριθμός Εντολής 13Α/30-03-2021
ΑΔΑ 6ΜΨΟΟΡ1Π-ΩΞΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear