Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1. ΑΓΟΡΑ ΓΑΖΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ , ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΩΝ , ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΠΑΓΟ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ , ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1. ΑΓΟΡΑ ΓΑΖΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ , ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΩΝ , ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΠΑΓΟ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ , ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1. ΑΓΟΡΑ ΓΑΖΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ , ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΩΝ , ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΠΑΓΟ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ , ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 9Γ/10-04-2023
ΑΔΑ 6600ΟΡ1Π-ΖΩΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear