Φορητές Φιάλες Ο2 Με Ενσωματωμένο Ροόμετρο Χωρητικότητας 3 Λίτρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Φορητές Φιάλες Ο2 Με Ενσωματωμένο Ροόμετρο Χωρητικότητας 3 Λίτρων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια φορητή φιάλη 02 με ενσωματωμένο ροόμετρο χωρητικότητας 3 λίτρων.
Τεμάχια 15
Πιθανή Δαπάνη 4.650,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2598/2017
ΑΔΑ 64ΔΓΟΡ1Π-5ΟΞ
ΑΔΑΜ 17PROC006024295
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017 - Ωρα 11.00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear