ΦΑΡΟΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΦΑΡΟΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΦΑΡΟΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑΤΟ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 53/10-04-2017
ΑΔΑ ΩΕΞΦΟΡ1Π-8ΗΥ
ΑΔΑΜ 17PROC006060605
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear