Τεχνικός Έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός Έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΤΕΟ) ΤΟΥ ΚΗΙ -6783 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 71/2017
ΑΔΑ ΩΟΕ9ΟΡ1Π-Φ57
ΑΔΑΜ 17PROC006001271
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear