Τεχνικός Έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός Έλεγχος ( ΚΤΕΟ ) για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΤΕΟ) ΤΟΥ ΚΗΙ -6782 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FORD TRANSIT CUSTOM
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 70/2017
ΑΔΑ 6Ζ87ΟΡ1Π-0Ω5
ΑΔΑΜ 17PROC005999797
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-11-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear