Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 6439 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 6439 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΤΕΟ) ΤΟΥ ΚΗΙ -6439 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN JUMPER
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 72/2017
ΑΔΑ Ω94ΘΟΡ1Π-1Θ6
ΑΔΑΜ 17PROC006001732
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear