ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 143/27-3-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 143/27-3-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΕΜΒΟΛΑ 1, 2 VW T5
ΕΡΓΟΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 070107065ΑΜ(Τεμ:2)
2. ΕΜΒΟΛΑ 3 ,4 & 5
ΕΡΓΟΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ:070107065 ΑΝ(Τεμ:3)
3. ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
ΕΡΓΟΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ:038103673C GLB(Τεμ:32)
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2944/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17REQ006039993 2017-04-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear