ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 141/24-3-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 141/24-3-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΕΣΑΙΟΣ) FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1376704080 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2902/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear