ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 160/11-4-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 160/11-4-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΕΜΒΟΛΑ 1,2 VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 070107065ΑΜ (Τεμ:2)
2. ΕΜΒΟΛΑ 3,4,5 VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 070107065ΑΝ (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3479/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-04-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear