ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 135/23-03-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 135/23-03-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μπράτσο στήριξης τροχού CASTER για φορείο τύπου SPENCER CARRERA ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Reference number CA 40154E&OP2-13-8650-001-0006 (Tεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2873/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear