ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 153/4-04-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 153/4-04-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Πολυθρόνα ασθενούς τύπου ME.BER 653, ID number: A-73081 ή Α-60360 (με υψηλή πλάτη 63cm) (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3187/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17REQ006039774 2017-04-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear