ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 147/30-03-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 147/30-03-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ MERCEDES 313 CDI
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0000903751 (Τεμ:10)
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3055/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear