ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 132/17-3-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 132/17-3-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΡΜΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ARGON 0,8 MM (ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑ)(TEΜ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2733/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear