ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α78/17-3-17 (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 6275) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α78/17-3-17 (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 6275)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α78/17-3-17
(ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 6275)
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης A78/17-3-17/2017
ΑΔΑ Ω2Μ2ΟΡ1Π-6ΙΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear