ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ Α.Δ. Β9/23-3-17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ Α.Δ. Β9/23-3-17

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ Α.Δ. Β9/23-3-17
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β9/23-3-17/2017
ΑΔΑ ΨΦΥ9ΟΡ1Π-ΩΤΟ
ΑΔΑΜ 17PROC006013396
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear