ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 150 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 150

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3227/2017
ΑΔΑ 6Λ2ΡΟΡ1Π-Ο52
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear