ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 121 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 121

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μπαταρίες UPS 12V 7,2 Ah
Για το τηλεφωνικό κέντρο Πιερίας
Τοποθέτηση άμεσα στο UPS που τροφοδοτεί το τηλεφωνικό κέντρο και το καταγραφικό του τομέα
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2757/2017
ΑΔΑ 7ΜΔΣΟΡ1Π-5ΙΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear