ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 112 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 112

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2633/2017
ΑΔΑ 6ΔΦ1ΟΡ1Π-9ΧΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear