ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 107 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 107

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2573/2017
ΑΔΑ ΩΡΘ1ΟΡ1Π-0ΥΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear