ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 128/16-3-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 128/16-3-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ) FIAT DUCATO DIESEL
ΕΡΓΟΣΤ ΚΩΔ: ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: ZFA25000001691515 (ΤΕΜ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2686/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear