ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 127/16-3-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 127/16-3-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΝΕΒΑΤΩΡΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥ CITROEN JUMPER
ΕΡΓΟΣΤ ΚΩΔ: 9221Q5 (ΤΕΜ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2687/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear