ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 124/14-3-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 124/14-3-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ HYUNDAI H1
ΕΡΓΟΣΤ ΚΩΔ: 978004Α800 (ΤΕΜ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2602/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear