ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 122/14-3-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 122/14-3-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ CITROEN JUMPER
ΕΡΓΟΣΤ ΚΩΔ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ PARKER: 085463-00
(ΤΕΜ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2592/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear