ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 120/13-3-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 120/13-3-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΛΑΜΠΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΦΑΡΟΥ STROBO ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΜ
ΕΡΓΟΣΤ ΚΩΔ: CO-220M-106 S/C


2. ΛΑΜΠΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΦΑΡΟΥ STROBO ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΜ
ΕΡΓΟΣΤ ΚΩΔ: CO-220M-106 S/CR
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2591/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear