ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ SAMSUNG – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ SAMSUNG

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ SAMSUNG:
1. TONER SAMSUNG BLACK MLT-D205L, 6 TMX.
2. TONER SAMSUNG BLACK MLT-D101S, 10 TMX.
Αριθμός Εντολής 59/05-04-2017
ΑΔΑ ΩΥ16ΟΡ1Π-1ΔΜ
ΑΔΑΜ 17REQ006023451
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear