ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 – ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ3 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 – ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ3

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 - ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ3
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1293/2017
ΑΔΑ ΩΡ5ΚΟΡ1Π-Ψ30
ΑΔΑΜ 17PROC005916187
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2017 - Ωρα 12.00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear