ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7/17/2017
ΑΔΑ 6ΤΖΣΟΡ1Π-ΒΚ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-04-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear