ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1513/2017
ΑΔΑ ΩΜΗ5ΟΡ1Π-Α4Σ
ΑΔΑΜ 17PROC005978552
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear