ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 18G,20G,22G,24G για ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Β10/23-3-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 18G,20G,22G,24G για ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Β10/23-3-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 18G,20G,22G,24G για ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Β10/23-3-17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β10/23-3-17/2017
ΑΔΑ Ω3ΚΣΟΡ1Π-ΚΔ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear