ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2
ΣΥΡΙΓΓΕΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΕΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 40/04-04-2017
ΑΔΑ 6ΚΦΦΟΡ1Π-ΤΨΞ
ΑΔΑΜ 17PROC006036170
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear