ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ FAX ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ FAX ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ FAX ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 526/09-03-2017
ΑΔΑ 64ΔΑΟΡ1Π-ΒΛΖ
ΑΔΑΜ 17PROC005954533
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear