ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ & ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ & ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ4

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ & ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ4
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1294/2017
ΑΔΑ 7Ζ4ΡΟΡ1Π-ΞΘ4
ΑΔΑΜ 17PROC005916331
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2017 - Ωρα 12.00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear