ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 721/07-04-2017
ΑΔΑ 75ΒΑΟΡ1Π-ΦΗΘ
ΑΔΑΜ 17PROC006038484
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear