ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 1Λ/18-01-2017
ΑΔΑ ΩΕΜ7ΟΡ1Π-4Χ5
ΑΔΑΜ 17PROC005958892
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear